Premiumtjänst med nöjdkund garanti! Vi är experter på slamsugning & transport av farligt gods.

Med mer än 30års samlad erfarenhet inom sugbilsbranchen!

Jour dygnet runt på nummer 08-51050500

Våra tjänster 

Slamsugning

Vi utför all typ av slamsugning! Med 30 års erfarenhet gör vi jobbet snabbt och smidigt.  


Högtryckspolning

Vi utför högtrycksspolning av alla typer av ledningar

Transport av farligt gods

Vi transporterar farligt gods så att du slipper. Vi hämtar ditt flytande farliga avfall! Spillolja, Glykol, Rengöringsmedel m.m

Oljeavskiljare


Sanering/rengöring

Vi har stor erfarenhet av sanering i tung industri, efter stopp i avlopp samt allmänt läckage. Vi utför även cisternrengöringar inför skrotning.

Fettavskiljare

Vi tömmer och rengör fettavskiljare samt utför egenkontroller!


Enskilda avlopp

Vi hjälper dig att optimera och reparera ditt enskilda avlopp/reningsverk. Vi kan erbjuda certifierad VVS-montör.


Bemanning

Vi hjälper dig med erfarna B till CE chaufförer när du behöver, korta som långa uppdrag.


Med snabb service och nöjda kunder i fokus

Hos oss erbjuder vi alltid jour dygnet runt för att man aldrig vet när olyckan är framme. För oss är det viktigt att alltid levererar snabb service till nöjda kunder. Vi är experter inom slamsugning och av en säker transport av farligt gods men inget jobb är den andra lik och därför har vi bred kunskap inom fler områden. Vi formanpassar kostnadseffektivt och miljöanpassade lösningar efter ert behov.  När ni anlitar oss kan vi hjälpa er med mer än bara slamsugning. 

Här hittar ni oss på dem sociala medierna!