Tjänster

Jour dygnet runt på nr: 08-51050500

Slamsugning

Vi utför all typ av slamsugning och alla typer av slam transporter!

Högtryckspolning

Vi utför högtycksspolning av alla typer av ledningar!

Oljeavskiljare

Vi följer Svensk Standard EN 858-2 när vi besiktar och tömmer samt utför egenkontroller på oljeavskiljare!

Sanering/rengöring

Vi har stor erfarenhet av sanering i tung industri, efter stopp i avlopp samt allmänt läckage. Vi utför även cisternrengöringar inför skrotning.

Fettavskiljare

Vi tömmer och rengör fettavskiljare samt utför egenkontroller!

Bemanning

Vi hjälper dig med erfarna B till CE chaufförer när du behöver, korta som långa uppdrag.

ADR/Farligt avfall

Vi hämtar ditt flytande farliga avfall! Spillolja, Glykol, Rengöringsmedel m.m

Enskilda avlopp

Vi hjälper dig att optimera och reparera ditt enskilda avlopp/reningsverk. Vi kan erbjuda certifierad VVS-montör.